Categories for Odporność

Witamina D

December 14, 2017 2:32 pm Published by Leave your thoughts

Od dawna wiadomo, że witamina D jest niezbędna do prawidłowej mineralizacji kości – zapobiega m.in. krzywicy i osteoporozie. Ostatnie dziesięciolecia... View Article